تلویزیون LED ویرا TH-32C400

ناموجود

تلویزیون LED ویرا TH-32C400

_ HDMI

_ USB

_ Component 

_ Composite

گارانتی : آژند سرویس